• Modèle umieszczony na czteroramiennym statywie jezdnym modèle anatomiczny torsu (40-częściowy) wykonany ze sztucznego ulepszonego tworzywa, umieszczony na podstawie; Lewa Strona tułowia présente układ mię i ścięgien. Istnieje Możliwość wyjęcia dwóch kręgów z odcinkami rdzenia kręgowego. Modèle układu pokarmowego człowieka rzeczywistych wymiarów. Modèle przewodu pokarmowego wraz z gruczołami wątroby, trzustki, Model anatomiczny Oka ludzkiego sześciokrotnie powiększony umieszczony na podstawie. Wyjmowane części modelu à: rogówka, tęczówka i soczewka, ciało szkliste. Symbole: 2700. Szkielet człowieka w okresie dojrzewania. Modèle anatomiczny czaszki człowieka naturalnych rozmiarów z numeracją Kości. Czaszka 3-częściowa (pokrywa czaszki, czaszki podstawa, żuchwa) z zaznaczonymi szwami czaszkowymi. Modèle czaszki Posiada ponumerowane verrouillés elementy budowy anatomicznej. Modèle anatomiczny żaby z narządami numerowanymi Zarówno po stronie grzbietowej, Jak i brzusznej. Modèle szkieletu ludzkiego wykonany z vectoriels jakości tworzywa sztucznego. Modèle jest wiernym przedstawieniem budowy układu kostnego człowieka.

Czaszka modelu jest otwierana oraz Posiada ruchomą żuchwę. Wszystkie Wazniejsze Stawy w modelu są w entierement ruchome. Pour Wszystko sprawia, że modèle Ten jest kompletną POMOCA dydaktyczną dla uczniów Gimnazjum oraz Szkół Średnich. Może być sur wykorzystany przy la realizacji takich zagadnień Jak budowa układu kostnego człowieka, Działanie stawów, budowa i fizjologia układu krwionośnego oraz nerwowego. Dzięki zaznaczeniu na modelu układów krwionośnego je nerwowego Można również z łatwością wyjaśnić uczniom Związki czynnościowe pomi, ZY układem kostnym, krwionośnym oraz nerwowym. Modèle Można także z łatwością demontować (kończyny) Dzięki czemu na jednym modelu pracować mogą Dwie grupy uczniów. Modèle anatomiczny pokazuje Podstawowe kostne verrouillés elementy układu ruchu człowieka oraz Dodatkowo początkowe épisodes nerwów rdzeniowych i tętnic kręgowych. Niezwykle starannie i réalistes wykonany modèle szkieletu ludzkiego. Modèle Posiada wiernie odtworzone szczegóły budowy Kości, chrząstek żebrowych oraz stawów. W skład modelu wchodzi Czaszka której modèle bardzo wiernie oraz wyraźnie odwzorowuje poszczególne Kości, ich powierzchnię oraz połączenia pomi, ZY Nimi co jest Pomocne w początkowej nauce anatomii oraz Poznaniu Związków anatomiczno-funkcjonalych czaszki człowieka. Dzięki możliwości otwarcia Górnej połowy modelu Pozwala sur również na poznanie budowy wewnętrznych powierzchni oraz otworów czaszki.

Modèle Posiada ruchomą żuchwę. Zarówno w szczęce Jak i żuchwie odwzorowane jest de uzębienie stałe. Pozostałe części modelu à tułowie oraz kończyny. Wszystkie Stawy w modelu wykazują ruchomość co Dodatkowo Wpływa na jego Realizm. Modèle szkieletu jest doskonałym outil dydaktycznym dla uczniów Szkół Średnich oraz studentów kierunków Medycznych i biologicznych w początkowym ETAPIE nauki anatomii człowieka. Modèle Pozwala zilustrować budowę szkieletu dorosłego człowieka, połączenia Kości, przebieg krzywizn kręgosłupa, budowę klatki piersiowej oraz wykazać różnice w budowie szkieletu pomipozzy obiema płciami. Oprócz Tego Dzięki ruchomości stawów sprawdzi się jako åéêüíá udziału układu kostnego w procesie poruszania się. Poszczególne części połączone są łatwymi w montażu a zarazem solidnymi, wykonanymi z metalu elementami.